månadsarkiv: oktober 2020

Kemiförsök!!

Nu är det dags att börja jobba med vår kemilåda! Vi ska starta upp projekt kemiförsök och det kommer vi hålla på med nästan hela höstterminen. I man grupper om två och tre arbetar vi naturvetenskapligt med att dokumentera och observera, pröva och ompröva, ställa hypotes och prata om slutsatser. Första uppdraget är att fundera och observera ett okänt pulver. Försök ta reda på så många egenskaper som möjligt och dokumentera. I slutet av projektet ska alla få bevisa för mig på naturvetenskapligt vis vilket pulver det är i påsen!!