Hur kommer vi använda vår webplats?

Allt man arbetar med och allt man gör har ett syfte. Att arbeta med en blogg tillsammans med eleverna har flera syften.

Jag tycker det är en viktig del av lärandet då man synliggör det. Det är viktigt att våra elever vet var de ska, hur de kan komma dit och att dom även kan se vilka framsteg de hittills gjort. Att lägga ut vissa valda delar på en blogg gör att eleverna får en riktig mottagare, de kan ta del av varandras texter och arbeten och de kan se sin egen skrivprocess. Eleverna kan visa upp för sina släktingar och vänner vad vi gör i skolan och de kan i sin tur skriva kommentarer om de vill. Det blir viktigt om det är på riktigt!

Dessutom är det så att barnen idag har kommit in i en digital värld från början och framåt i deras liv kommer den digitala världen inte att bli mindre eller mer svårtillgänglig utan tvärt om är det ett ställe där våra elever kommer befinna sig mer och mer. De behöver då kunna komma i kontakt med denna värld även i skolan för att inte känna att det är olika världar som inte hänger ihop, att skolan är en isolerad plats där vi inte använder oss av samma typ av kommunikation som de är vana vid. Eleverna uppskattar också arbetet med iPads och datorer vilket ökar lusten och nyfikenheten för att fortsätta lära sig saker.

Vår läroplan är också fylld med olika mål som hela tiden syftar till en utveckling av de digitala redskapen vilket en blogg verkligen möjliggör.

Vi arbetar med att publicera vårt arbete på bloggen för vi är stolta över det. Eleverna kommer att helt och hållet själva få ansvara för att blogga om sin skoldag eller att lägga ut saker de är stolta över som världen kan få se. Tänk att få säga – ”Vad bra att du är klar, när du är nöjd kan du publicera!” istället för att säga ”När du är klar kan du skriva ut och sätta in det i pärmen.” Pärmen kommer de kanske titta i några gånger till i sina liv men bloggen kommer de kunna visa för hela världen.

Parallellt med detta kommer vi även att arbeta med att vara källkritiska, fundera över vad man kan lägga ut och inte lägga ut på nätet, hur man får använda det man hittar på nätet, hur man får använda bilder och musik med mera.

En blogg är ett riktigt verktyg som kan få eleverna att öka lusten och nyfikenheten, att öka måluppfyllelsen och att öka sin förmåga att kritiskt granska sin omvärld.

Lgr 11

SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER
2.2 KUNSKAPER
Eleven
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
     2.4 SKOLA OCH HEM
  • Samverka och fortlöpande  informera om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

 

I ämnet svenska står det  följande under syfte:

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.”

Genom att eleverna får på olika sätt visa upp det som de arbetar med ökar förmågan att bearbeta varandras texter och egna texter, de får ny input med tips och ideér, de får en chans till att utveckla olika estetiska uttryck och deras intresse att skriva ökar då det finns en möjlighet för fler i elevens umgängeskrets att ta del av det som de producerar i skolan. En stor bonus blir att de på riktigt klarar att söka information och kritiskt granska information tidigt då det är ett måste för denna generation.

I ämnet bild står det följande under syftet:

”Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.”

Detta gör vi bland annat genom att förstå vad man får använda på nätet, vilka bilder som är fria, vad som händer då man publicerar bilder och filmer, hur man kan använda filmer för att förmedla olika budskap, hur man själv kan tillverka film med hjälp av olika verktyg och teknik och genom att synliggöra allt detta på en blogg på olika sätt.

I teknik står följande att läsa i syftet:

”Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.”

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *