Skriva dialog till bilden!

Idag har vi först skrivit gemensamt till en bild. Därefter två och två till en ny bild och till sist enskilt till en tredje bild! Talstreck, kommatecken, frågetecken, känslor och stora och små bokstäver allt på rätt ställen! Varierat språk både i dialogerna och efter en dialog! Mycket uppskattad uppgift!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *