Experiment!

Vad flyter och vad sjunker? Att träna på att göra laborationsrapport och att testa att arbeta naturvetenskapligt!

Vi tränade samarbete, vänta på sin tur, lyssna på varandra, skriva i och läsa av tabell, ställa hypotes, fylla i resultat och fundera kring vad som gör att en del saker flyter och andra sjunker! Många saker tränades det på under lektionen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *