Sagor!

Sagotemat fortsätter! Nu har vi pratat om Spågumman, en av läsfixarna, och vad hon kan göra. Spågumman hjälper oss i läsningen att gissa vad som kommer hända. Genom att vi tittar på framsidan av boken kan Spågumman hjälpa oss att spå vad boken kommer handla om. Hon kan också hjälpa oss att förstå vad som kommer hända i nästa kapitel eller på nästa sida. Hon tar hjälp av bilder, rubriker och saker som står i texten.

Vi har tillsammans läst boken Max Nalle och tittat på hur den sagan är uppbyggd. Villa händelse i sagan hör till de olika delarna av sagan? Vi ordnar in det i Början,  Problem, Lösning och Slut.  Vi skriver upp det på en fyrfältare på väggen som är färgkodad på samma sätt som Sagomattan är samt så som vi har färgkodat sagorna hela tiden för att hjälpa eleverna att hålla och komma ihåg strukturen bättre.

Den gröna rutan – Hur börjar sagan?

Den röda rutan – Vilket problem stöter vi på?

Den gula rutan – Hur löses problemet?

Den blå rutan – Hur slutar sagan?

Med hjälp sv denna strukturen kommer vi att jobba med många små korta sagor tillsammans innan vi skriver gemensamma sagor. Längre fram kommer vi sen att skriva sagor med kompis och till slut själva. En nötning av struktur och mängder med förebilder ger eleverna goda förutsättningar att lyckas på egen hand sedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *