Att jobba med läsförståelse inför de nationella proven – eller för livet?

 

Nu är det fokus läsförståelse på många plan för att boosta inför de nationella proven v.6. Vi har pratat mycket om att svara på frågor på olika nivåer – på ytan, under ytan och på djupet. Vi har arbetat utifrån modellen EPA – Enskilt, Par, Alla. Det innebär att vi först läser en text själva och svarar på frågor till detta. Sedan sätter vi oss två och två och tänker tillsammans utifrån de svaren som vi skrivit. När detta är klart tar vi det i helklass för att klämma ut det allra mesta möjliga. Två hjärnor tänker mer än en och tretton hjärnor tänker bättre än två!

 

Vi tittade också på hur skolverket tänkte att de bedömde dessa uppgifter och dess svar. Utifrån detta kom vi fram till olika punkter som var bra att tänka på inför framtida läsförståelseuppgifter! En mycket lyckad uppgift som alla eleverna älskade. Alla ville göra det igen – och så även deras fröken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *