Deadline idag-massor av kunskapskrav, förmågor och centralt innehåll på 1 timme!!

image image image

Idag var första dagen som vi skulle leverera till tidningen. Jag startade dagen med att alla fick sitta enskilt och läsa igenom det material som olika personer i klassen har producerat och sedan göra egna anteckningar på hur texterna kunde bli ännu bättre (kamratrespons). Efter en halvtimme satte jag alla i grupper om 2-3 elever och nu började de delge varandra tankarna om hur deras kamratrespons såg ut. Slutligen tog vi tillsammans i helklass och ändrade texterna en efter en – alla var delaktiga på ett helt fantastiskt sätt! EPA (enskilt-par-alla) är en fantastisk metod för att få alla delaktiga på riktigt!!

Vi hann idag med att jämföra olika texttyper, repetera olika texttyper, läsa tyst, samtala om texter, samtala om och bearbeta olika typer av texter, anpassa texter till olika mottagare, ändra stavning, meningsbyggnad och språkriktighet samt kolla så alla texttyper hade rätt struktur, fylla ut texter med beskrivningar både person och miljöbeskrivningar, diskussioner i grupper kring viktiga ämnen med mera med mera!! Helt underbart att se alla så engagerade i det vi gör och än en gång slås jag av det faktum att – DET BLIR VIKTIGT NÄR DET ÄR PÅ RIKTIGT!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *